مرکز نخبگان - فرم اعلام همکاری

لطفاً در صورت تمایل به همکاری با مرکز نخبگان دانشگاه جامع امام حسین (ع)، فرم زیر را تکمیل نمایید.

تاریخ تولد را به صورت ۱۳۶۵/۱۰/۱۱ وارد نمایید.
۱. کارشناس ارشد(فارغ التحصیل)، ۲. دانشجوی دکتری، ۳. دکتری
بصورت نمونه ۱-۹۱ وارد نمایید.
در صورت داشتن بیش از یک مورد زمینه همکاری آنها را با شماره تفکیک کنید.
شرح مختصری از فعالیت هایی که داشته اید را اینجا وارد نمایید.
Image CAPTCHA
حروف تصویر را وارد نمایید.